Cáceres contará con Conservatorio Profesional de Danza el próximo curso